Термоизолациони фасади

Завршени проекти

Погледнете дел од нашите неодамнешно изведени термоизолациони фасади

Термоизолациона фасада на семејна куќа

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со дебелина од 10cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во бела боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на деловен објект

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со дебелина од 8cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во сива боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на деловен објект на Афион

Термоизолационата фасада е изведена со графитен стиропор Усјепор со дебелина од 12cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во сива и жолта боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на семејна куќа

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со дебелина од 8cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во сива боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на семејна куќа

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со дебелина од 8cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во темно розова боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на семејна куќа

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со дебелина од 10cm и густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во сива боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на семејна куќа

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со густина од 17kg/m³.

Термоизолациона фасада на основно училиште во Скопје

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со густина од 17kg/m³.

Термоизолациона фасада на основно училиште во Скопје

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор густина од 17kg/m³.

Термоизолациона фасада на колективна станбена зграда

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во бела боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на колективна станбена зграда

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во темно розова боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада на колективна станбена зграда

Термоизолационата фасада е изведена со стиропор Усјепор со густина од 17kg/m³. Завршната обработка е со акрилен малтер во сива боја и цокле изработено од мозаик малтер, отпорен на влага и вода.

Термоизолациона фасада

Завршната обработка е со акрилен малтер.

Работиме со најдобрите

Нашите партнери

Scroll to Top